Vrijburglaan 1
1962 VA Heemskerk
telefoon: 0251-238191
e-mail: dierendorp@sig.nu

Fokprogramma

Er wordt niet grootschalig gefokt op de kinderboerderij. De eventuele opbrengst is ook geen inkomstenbron. Wel is enige aanwas van jonge dieren essentieel om de veestapel gezond te houden en om jong publiek te trekken. Juist de jonge dieren spreken de bezoekers het meeste aan. Rond Pasen verwacht men kuikentjes en lammetjes te zien, omdat dit de lente symboliseert.

Dierendorp heeft geen ambitie en ruimte om allerlei exoten te huisvesten zoals alpacas, walibi's, emoe's, nandoe's etc. Zij vereisen een specifieke verzorging en zijn vaak minder bestand tegen ons klimaat. Met de meeste dieren zoals pony's, ezels, varkens en diverse pluimvee wordt helemaal niet gefokt.

Jaarlijks zijn er een aantal geiten en schapen drachtig. Voor de geiten is een roulatiesysteem opgezet wat inhoud dat het ene jaar de Toggenburger geit wordt gedekt en het andere jaar de Nubische en Bonte geit. Van de twee Zwartbles schapen wordt steeds één gedekt. Ook uit educatief oogpunt is het leerzaam om de diverse stadia van brons, dracht, bevalling en het opgroeien van de jongen te kunnen volgen.

In 2014 hebben 49.700 mensen de kinderboerderij bezocht. Dit geeft aan dat het bestaansrecht van de kinderboerderij is van groot belang in Heemskerk. 

De kinderboerderij is meer dan een gezellige verzameling dieren; het is een plek van maatschappelijk betekenis binnen de gemeente Heemskerk. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Dierendorp. Er wordt voldaan aan landelijke richtlijnen ten aanzien van dierverzorging, hygiëne voor het personeel, bezoekers en dieren, milieueisen en overige wet- en regelgeving voor de Dierhouderij. In 2005 resulteerde dit in het Keurmerk erkende Kinderboerderijen van het SKBN. Verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud geschiedt door profesionele krachten van IJmond Groen (Meergroep).

Krista de Blaarkopkoe is als jong kalfje aangekocht, zou aanvankelijk na één jaar teruggaan naar de boer. Ze is diverse malen geadopteerd en een attractie geworden voor zowel medewerkers als bezoekers. Hoewel de ruimte beperkt is voor meer runderen, is koe Krista in juni 2010 geïnsemineerd en heeft ze in maart 2011 een kalfje Hannes gekregen.

Een aantal hoenderrassen behoort tot de groep zeldzame huisdierrassen (zoals de Kraaikop, Dubbel gezoomde Barnevelder, Groninger meeuw, Lakenvelder hoen en Assendelfter hoen). Hier wordt ten behoeve van de instandhouding beperkt mee gefokt.

Vanaf Dierendorp gaan er geen dieren naar de bio-industrie of naar de slacht. Alle relevante wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, I&R regelingen en vervoer worden in achtgenomen. Dierendorp kent dus al jaren een praktisch, integer en transparant fokbeleid.